Language

Certificate

NameJiansheng Huang
CompanyZhejiang Zhenglishengneng Technology Co., Ltd
CountryChina
Installer certificateCN201500131
EUCERT IDCN-HP-201500131
Certificate Date01-07-2016
Re-certified01-07-2019
Valid until30-06-2019