Language

Certificate

NameHuanteng Wu
CompanyZhejiang Zhenglishengneng Technology Co., Ltd
CountryChina
Installer certificateCN201500130
EUCERT IDCN-HP-201500130
Certificate Date01-07-2016
Re-certified01-07-2019
Valid until30-06-2019