Language

Certificate

NameQibiao Gao
CompanyBeijing Jianfengyuansheng Heating Equipment Co., Ltd
CountryChina
Installer certificateCN201500124
EUCERT IDCN-HP-201500124
Certificate Date01-07-2016
Re-certified01-07-2019
Valid until30-06-2019